Pro zajištění souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (dale jen GDPR), které vstoupí v platnost 25. května 2018, je potřeba udělat GDPR Audit. Ten zjednodušeně řečeno obnáší tyto kroky:

 

à Vstupní analýza současného,

à Vytvoření seznamu rizikových operací, dokumentů a procesů

à Technologické a právní posouzení

à Navržení změn

à Ověřovací audit po implementaci změn

à Zpracování zjištěných informací do písemné zprávy

à Navržení změn procesů a systémů tak, aby byla dosažena shoda s GDPR

à Závěrečné zhodnocení provedené změny a návrh pravidelných kontrolních mechanismů tak, aby firma byla v souladu s GDPR požadavky i v budoucnu a obstála při kontrole dozorového úřadu

 

Výstupem auditu je písemné memorandum, které identifikuje rozpory s GDPR a doporučí vhodná řešení k nápravě.

Vlastní implementaci navržených změn provádíme v součinnosti se zákazníkem formou konzultační služby a pomůžeme v těchto oblastech:

à Jak hluboce GDPR zasáhne Vaše procesy, marketing a IT

à Jaké údaje GDPR pokrývá a na co si dát největší pozor

à Jak zmapovat současný stav zpracování osobních údajů

à Jaké kroky učinit k zavedení GDPR ve firmě

à Co to je Subjekt údajů, Správce údajů a Zpracovatel údajů

à Zda jsou Vaše obchodní vztahy se zpracovateli ošetřeny smlouvou dle požadavků GDPR

à Kdy je nezbytné získat souhlas Subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů

à Jaké požadavky na formu a obsah souhlasu klade GDPR

à Zda budou platné současné souhlasy, které jste získali (pokud nějaké máte)

à Kdy vést záznamy o činnosti

à Jaká práva mají subjekty údajů

à Jaké jsou kontrolní orgány a co po Vaší společnosti budou při kontrole požadovat

à Které aplikace a služby vyhovují nárokům GDPR již dnes

 

Pro nezávaznou nabídku a návrh řešení pro Vaše potřeby nás prosím kontaktujte.

 

Tuto službu zajišťujeme s partnery: