Audity úrovně zavedení lean production ve firmách

V dnešní době se setkáváme ve firmách se situací, kdy zaměstnanci nebo management již zavedli některé nástroje štíhlé výroby. Velice často je situace taková, že zavedené nástroje nejsou vhodně vybrány, nefungují jak by měli, netvoří funkční celek a díky tomu přidávají lidem práce. Toto vše vede k jejich postupnému rozpadu. Ve firmě tak dochází k frustraci a pochybnostech o smyslu štíhlé výroby.

 

Z výše uvedených důvodů je dobré, provést ve společnosti audit. Díky tomuto se zjistí, co ve firmě z hlediska štíhlé výroby bylo zavedeno, jakým způsobem a hlavně jak dobře plní svojí funkci.

  • Audity jsou dle zaměření a požadavků zákazníka uzpůsobeny obsahově i časově. Jejich typická skladba je:
  • Strukturované pohovory s managementem zaměřené na dlouhodobou strategii případně vizi firmy a systém řízení celé firmy.
  • Strukturované pohovory s vedoucími na všech úrovních zaměřené na fungování a řízení procesu za které jsou tito pracovníci zodpovědní. Součástí je také rozbor personálního obsazení, úrovně znalostí z hlediska vykonávaných funkcí tak i z pohledu štíhlé výroby a zlepšování.
  • Sledování reálných pracovních postupů (výrobních, logistických, administrativních). Zde se pomocí metod sledování práce zaměřujeme na zjištění kolik pracovního času je věnováno přidávání hodnoty produktu firmy a kde jsou potenciály pro zvýšení produktivity pracovníků.
  • Výstupem auditu je komplexní zpráva pro vedení. Ve zprávě jsou přehlednou formou prezentovány výsledky měření a navrženy možné postupu zlepšení spolu s doporučením, případně ukázkou, pro zavedení metod štíhlé výroby.
  • Následuje workshop s managementem a ostatními pracovníky, kde na základě zprávy volíme tu nejlepší strategie pro zavedení změn a zlepšení.