Metodické vedení v projektech

Máte-li již nějaký projekt v běhu, nebo teprve o projektu zlepšování případně zavádění nástrojů zlepšování uvažujete jsme i zde schopni Vám pomoci.

 

V rámci naší činnosti se podílíme na metodickém vedení projektů a projektových týmů. Případně jsme schopni zajistit i externí vedení a práci na projektu.

Jedná se o projekty, které vyplynou z auditu úrovně zavedení štíhlé výroby ve společnosti. Také se může jednat o projekty, které firma stanovila samostatně a nedaří se jí, nebo nemá vlastní kapacity tyto projekty řídit dotáhnout do zdárného konce.
Hlavní zaměření projektů je:

  • Zvyšování produktivity
  • Zvyšování kapacity a prostupnosti procesů
  • Snižování nákladů
  • Zavádění prvků štíhlé výroby
  • Zavádění prvků štíhlé logistiky

Chápeme implementaci štíhlé výrobního systému jako záležitost změny přístup, kultury a chování zaměstnanců na všech úrovních ve firmě. Proto k tomuto tématu nepřistupujeme projektově, ale komplexní změnou ve firmě. Kombinujeme proto projekty a práci s managementem firem na změně jejich pracovního stylu. Více o tomto tématu najdete v sekci management.