Lean / Štíhlá výroba a logistika

Stále větší tlak zákazníků na vyšší kvalitu, rychlejší a spolehlivější dodávky, nižší cenu?
Kapacita nedostačuje a ve firmě není prostor kam se rozšířit, kde vzít další pracovníky?
Bojujete s rozpracovaností, skladovými zásobami a materiálovým tokem?

 

Pokud si pokládáte tyto otázky, tak jste zde správně.

 

Štíhlá výroba je ta správná a jednoznačná odpověď. Pomocí této manažerské, resp. výrobní, filozofie Vám pomůžeme nalézt odpovědi na výše uvedené nebo podobné otázky. Nástroje štíhlé výroby jsou již mnoho let prověřeny v praxi firem po celém světě. Firmy jež tuto filozofii dobře aplikují a neustále ji rozvíjí získávají zhruba 20 let náskok před konkurencí díky odstranění plýtvání v procesech. Mnoho firem se tímto stále neřídí, neaplikují tyto metody a nástroje a připravují se tak o možnost růstu a vyšších zisků. Tyto metody využívali ke svému úspěchu takové osobnosti jako Ford, Baťa, významnými průkopníky a lídry v této oblasti jsou společnosti jako Toyota, P&G, GE, Boeing atd.

 

Štíhlá logistika navazuje na metody štíhlé výroby a jejím hlavním cílem je odstranit plýtvání v logistických procesech a zvýšit jejich přidanou hodnotu. Aplikací metod štíhlé výroby dochází k radikálnímu snížení zásob, rozpracovanosti, zkrácení a zrovnoměrnění materiálových toků. Takto se firmám uvolní kapitál, který zásoby ve firmě váží. I zde je velký potenciál, protože dle zkušeností mají firmy v zásobách vázáno až 55% kapitálu.

 

V rámci naší konzultační činnosti Vám pomůže nalézt plýtvání ve Vašich proces, vybrat vhodnou metodu, nástroj nebo proces k jeho odstranění. Spolupráce je ve většině případů v několika krocích:

  • Analýza společnosti – tzn. zjištění v jakém stavu je štíhlá výroba a co jsou hlavní oblasti pro budoucí zefektivnění
  • Rozbor zjištění s managementem – zde volíme nejvhodnější postup pro dosažení cíle
  • Zavádění – v rámci tohoto kroku probíhá práce v několika rovinách, které je vhodné vzájemně kombinovat, jedná se o budování štíhlé kulturu podniku.
    Více o tomto tématu se dozvíte v sekci management, zavádění nástrojů štíhlé výroby a případně vzdělávání.

 

Dnešní trh je neúprosný, konkurence tlačí na ceny. Není možné si dovolit jakoukoliv i malou ztrátu. Vybavíme Vás procesy a metodami jak získat a udržet náskok před konkurencí a zvýšit zisky.

 

Investice do spolupráce s námi se Vám tak mnohanásobně vrátí.