Zavádění nástrojů a metod

Při naší práci se opíráme o mnohaleté zkušenosti v oboru vedení / řízení firem a štíhlé výroby.

 

Pracujeme s metodami štíhlé výroby, které mají základ v Toyota Production Systému (TPS). Tyto metody propojujeme se zkušenostmi a inovativním myšlením mimo zavedené rámce řešeními tak, aby vzniklo unikátní, funkční a maximálně přínosné řešení pro naše zákazníky.

 

Níže jsou uvedeny všechny metody, které používáme a důkladně známe. Rádi Vám s nimi pomůžeme ať už formou školení, semináře, nebo v rámci Vašich zlepšovatelských projektů či workshopů.

 

Přehled metod a nástrojů: Oblast použití:
Analýza a měření práce Efektivita procesů
OEE – Overall Equipment Effectiveness Efektivita procesů
Optimalizace linky Efektivita procesů
Optimalizace pracoviště Efektivita procesů
Plýtvání v administrativě Efektivita procesů
Plýtvání ve výrobě Efektivita procesů
Procesní analýza Efektivita procesů
SMED – Single Minute Exchange of Die Efektivita procesů
TPM – Total Productive Maintenance Efektivita procesů
5S Štíhlá výroba
Continuous Improvement process – neustálé zlepšování Štíhlá výroba
Inovace Štíhlá výroba
Kaizen Štíhlá výroba
Lean Management Štíhlá výroba
Metodika PDCA Štíhlá výroba
Rapid Problem Solving – strukturované řešení problému Štíhlá výroba
Štíhlý a inovativní podnik Štíhlá výroba
Tahové systémy řízení Štíhlá výroba
Takt Time Štíhlá výroba
Toyota Production System Štíhlá výroba
Vizuální pracoviště Štíhlá výroba
VSM Štíhlá výroba
FIFO (First In – First Out), LIFO (Last In – First Out) Štíhlá logistika
Heijunka Štíhlá logistika
JIT – Just in Time Štíhlá logistika
Kanban Štíhlá logistika
Supermarket Štíhlá logistika
3P – Production Preparation Process Návrh pracovišť
Analýza pracoviště Návrh pracovišť
Balancování operací Návrh pracovišť
Ergonomie Návrh pracovišť
Standardní operační postupy Návrh pracovišť
BIQ – Built in quality (Kvalita zabudovaná v procesu) Kvalita procesu
Filosofie nulových vad – ZERO Defects Kvalita procesu
FMEA – Failure Mode and Effects Analysis Kvalita procesu
Poka – Yoke Kvalita procesu
Týmová práce Management / Vedení
A3 report Management / Vedení
Gemba Walk Management / Vedení
Hoshin Kanri Management / Vedení
Kamishibai Management / Vedení
Projektové řízení Management / Vedení
Řízení projektu – DMAIC Management / Vedení
Shop Floor Management Management / Vedení
Standardizovaná práce vedení Management / Vedení
Strategické plánování Management / Vedení
Workshop Management / Vedení
Coaching Management / Vedení
Change Management Process Management / Vedení