Náš přístup k Průmyslu 4.0

Data a informace nejen z výrobních procesů představují novou základní surovinou pro zlepšovaní hodnotových toků ve výrobě. Díky využití dat a informací v kombinaci s dobře zvolenou technologií z kategorie Industry 4.0 dosahuje zvýšení přidané hodnoty ve výrobním procesu, tzn. zvýšení jeho produktivity a stability výstupů (kusy, kvalita).

 

Kombinujeme metody a přístupy Lean / štíhlé výroby  a logistiky s moderními trendy a postupy, které přináší Industry 4.0. Věříme, že právě toto je ideální kombinace, protože se díky ní dosáhne maximálního efektu na hodnotový tok a tím pádem se maximalizuje přínos pro naše zákazníky.

Proč Lean Industry s.r.o. jako průvodce na cestě k Průmyslu 4.0?

  • Více jak 15 let zkušeností v průmyslu při zavádění lean a zvyšování efektivity hodnotového toku
  • Jsme integrátory pro SW Aprol PDA renomované firmy B&R automation
  • Víme jaké data a informace potřebuje management pro kvalitní rozhodnutí
  • Díky znalostem automatizace, metod Lean production a zkušenostem ve zlepšování pomáháme naším zákazníků od rozhodnutí po realizace. Tak maximalizujeme tvorbu hodnoty v jejich procesu a vedeme je k Chytré továrně