Oblasti zavádění – Chytrá továrna

Cílem současné průmyslové revoluce je vybudování chytré továrny. Je to skok od tradiční automatizace jednotlivých procesních kroků. Chytrá továrna využívá plné integrace automatizace a vzájemného propojení za účelem 100% flexibility všech procesů, k tomu využívá konstantního datového toku.

 

Opravdová chytrá továrna je složena mnoha různých procesů vč. výrobních a lidských zdrojů, které jsou vzájemně propojeny. Díky propojení je pak řízen samotný výrobní proces, údržba strojů a zařízení, sledování materiálu a zásob. Výsledkem je pružný, chytrý a optimalizující se výrobní systém s vysokou produktivitou.

 

Vyšším stupněm chytré továrny je systém, který v reálném čase, nebo velmi blízko reálnému času, je schopen přizpůsobit se novým okolním podmínkám nebo se z nich učit. Proto je nutností mít zařízení vzájemně propojená (internet věcí / IoT) a vybavená chytrými senzory, aby byl zajištěn rychlý přísun kvalitních dat o okolních podmínkách.

 

Pomáháme našim klientům při výstavbě chytrých továren v těchto oblastech:

 

 

Propojení:
· Trvalý sběr dat
· Sdílení dat (interně / externě)
· Spolupráce uvnitř závodu
· Decentralizované řízení

Optimalizace:
· Spolehlivost a stabilita procesu
· Snížení prostojů na nulu
· Automatizace
· Min. náklady, max. produktivita

 

Průhlednost:
· Ukazatele a stavy okamžitě
· Okamžitá reakce na zákaznické  požadavky
· Sledovatelnost objednávek

Pro-aktivita:
· Předvídání problémů
· Automatické doplňování zdrojů
· Odhalení kvalitativní problémů
· Aktivní bezpečnost a ochrana životního prostředí

 

Pružnost:
· Pružná reakce na změny plánu
· Krátké (nulové) čase přestavby
· Nastavitelná / pružná zařízení

Lidskost:
· Člověk je středem
· Zvýšená realita (Pick to light, Pick by voice, apod.)
· Přenosná data
· Chytré ovládání

 

Proč začít budovat chytrou továrnu:

  • Rychlý technologický pokrok, slevňování automatizace a senzoriky
  • Narůstající náročnost dodavatelko odběratelských řetězců, různorodost poptávky
  • Tlak a vznik nové konkurence
  • Propojení informačních a výrobních technologií
  • Stav pracovní síly (stárnutí pracovníků, konkurence na trhu práce, rostoucí zájem o nové technologie)

Jak začít s budováním chytré továrny:

  • Mějte velké cíle, ale začněte na malém a postupně přidávejte až propojíte a přetransformujete celu firmu do chytré továrny.
  • Neomezujte se jen na technologie, jedná se o změnu i v podpůrných procesech firmy
  • Myslete nově a velkoryse
  • Požádejte o podporu z venčí organizace, budeme rádi, když nás oslovíte.