Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce, Průmysl 4.0, Industry 4.0 nebo I4.0. Tři předcházející průmyslové revoluce byly vyvolány rozmachem mechanických výrobních
zařízení poháněných párou, zavedením hromadné výroby s využitím elektrické energie či využitím elektronických systémů a výpočetní techniky ve výrobě.

Díky tomu dochází ke změnám hodnotových toků a vznikají nové příležitosti pro zlepšení v oblasti výroby a obchodu, ale také v mnohých lidských činnostech i mimo průmyslovou výrobu.

 

 

V dnešní revoluci se jedná se o propojování internetu věcí, služeb a lidí (internet of things, internet of Services, internet of People) a s ním související nesmírný objem generovaných dat. Dále pak vzájemnými interakcemi stroj-stroj, člověk-stroj nebo člověk-člověk. Přicházejí také nové technologie jako jsou autonomní roboty, analýza velkých dat (Big data), počítačová simulace a virtualizace, cloud, 3D Tisk (aditivní výroba) atd.

 

Průmysl 4.0:

  • Reprezentuje novou úroveň organizace a řízení celého hodnotového řetězce napříč životním cyklem výrobku
  • Respektuje stále větší orientaci na zákazníka, nové tržní modely
  • Zahrnuje všechny fáze od myšlenky přes vývoj, výrobu, až po dodání produktu ke koncovému zákazníkovi, a to včetně recyklace a souvisejících služeb

 

Úspěšné zvládnutí Průmyslu 4.0 zvýší Vaší konkurenceschopnost a zabrání zaostávání za průmyslovým světem.

Přínosy Průmyslu 4.0:

  • Zvýšení využitelnosti všech zdrojů
  • Snížení nákladů ne nekvalitu
  • Celkové snížení nákladů
  • Vysoká bezpečnost a ekologická ohleduplnost
  • Zvýšení atraktivity pro zákazníky a zaměstnance