Home office? Doma na OČR nebo náhradách?

V současné komplikované situaci a s ohledem na dění kolem pandemie Korona viru, kdy jsou zaměstnanci firem na home office, náhradách, nebo OČR přinášíme novinku v portfoliu našich služeb zákazníkům.

Tuto novinkou jsou on-line živé semináře na různá témata v oblastech:

  • Štíhlá výroba
  • Štíhlý management
  • Štíhlá logistika
  • Štíhlá administrativa
  • Průmysl 4.0

Jak to funguje?

Zájemci si mohou vybrat téma, resp. témata, která je zajímají. V rámci přihlášení uvedou termín, který by byl pro ně vyhovující. Po naplnění kapacity semináře (min. 8 max 15 osob) budou informování o konkrétním termínu konání.

V den semináře se sejdeme podobně, jak jsou zaměstnanci zvyklí z podobných školení v jedné místnosti. Tato bude samozřejmě virtuální. Bude v ní i lektor (na živo) a provede účastníky daným tématem za použití standardních školících pomůcek jako snímky, tabule, flip chart atd. Bude zde zajištěna okamžitá interakce lektora s posluchači a také posluchačů navzájem.

 

Přihlášení

Přihlaste se online, rychle a jednoduše do 5 minut. Přihlášku najde zde:

Přihláška

 

 

Obsah seminářů

Shop Floor Management (základní)

½ denní

Obsah:

·         Štíhlá kultura

·         Propojení nástrojů štíhlé výroby

·         Management ve štíhlé firemní kultuře

·         Vizualizace v Shop Floor Managementu

·         Charakteristika efektivního Shop Floor Managementu

·         Metody nastavování cílů Shop Floor Managementu

·         Základní prvky Shop Floor Managementu

·         Zkušenosti z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Mistři a předáci provozů

 

Shop Floor Management (pokročilé)

1 denní

Obsah:

·         Štíhlá kultura

·         Propojení nástrojů štíhlé výroby

·         Management ve štíhlé firemní kultuře

·         Vizualizace v Shop Floor Managementu

·         Charakteristika efektivního Shop Floor Managementu

·         Metody nastavování cílů Shop Floor Managementu

·         Základní prvky Shop Floor Managementu

·         Principy řešení problémů

·         Motivace zaměstnanců pomocí koučingu

·         Standardní práce pro vedoucí zaměstnance

·         Řízení strategie podniku a jeho cílů

·         Problémy a úskalí.

·         Zkušenosti z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Mistři a předáci provozů

 

Efektivní Gemba Walk

1 denní

Obsah:

·         Štíhlá kultura a její stav ve firmách

·         Co je Gemba Walk

·         Gemba jako proces

·         Koučing teorie (GROW Model)

·         Koučing vs. mentoring

·         Koučing praktické provedení a cvičení

·         Motivace zaměstnanců pomocí koučingu

·         Vizualizace a standardizace pro Gemba Walk

·         Kamishibai

·         Auditovaní

·         Problémy a úskalí.

·         Zkušenosti z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Mistři a předáci provozů

 

Strategické plánování

1 denní

Obsah:

·         Co je vize společnosti

·         Jak vytvořit vizi společnosti

·         Od vize k dlouhodobé strategii

·         Formulace průrazných cílů ze strategie

·         Rozdíl mezi plánem a strategií

·         X-Matice jako nástroj pro strategické plánování

·         Praktické využití X-Matice, vč. triků pro zápis do ní

·         Jak vést strategický workshop

·         Nástroje pro udržení a realizaci strategie

·         Zkušenosti z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

 

Change Management

1 denní

Obsah:

·         Reakce zaměstnanců na změny

·         Jaké použít nástroje pro zjištění reakce na změnu

·         Postupy analýzy skupin zaměstnanců s ohledem na přístup ke změně

·         Jak nejlépe naplánovat aktivity spojené se změnou

·         Nástroje pro řízení změny (backwards imaging, stakeholder analysis, apod.

·         Nástroje pro získání podpory změny u vedení (elevator speach, efektivní prezentace, apod.

·         Základní dovednosti pro efektivní prezentaci a její tvorbu

·         Zkušenosti a ukázky z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

 

Nástroje štíhlé výroby – základy

½ denní

Obsah:

·         Co je plýtvání?

·         Hlavní druhy plýtvání ve výrobě

·         Plýtvání a jeho důsledky

·         Příklady plýtvání ve výrobních i nevýrobních procesech

·         Jak identifikovat plýtvání, naučit se vidět plýtvání

·         Kaizen proces

·         Zkušenosti a ukázky z projektů

Zaměření:

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Mistři a předáci

·         Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

 

Nástroje štíhlé výroby – pokročilé

1 denní

Obsah:

·         Co je plýtvání?

·         Hlavní druhy plýtvání ve výrobě

·         Plýtvání a jeho důsledky

·         Příklady plýtvání ve výrobních i nevýrobních procesech

·         Jak identifikovat plýtvání, naučit se vidět plýtvání

·         Mapa plýtvání. Mapa toku hodnot, špagetový diagram, procesní diagramy

·         Analýza a měření práce (snímek pracovního dne, snímek operace, Basic MOST…)

·         5S, standardizace, vizualizace

·         TPM, CEZ, SMED

·         Kaizen proces

·         Zkušenosti a ukázky z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Mistři a předáci

 

Systém trvalého zlepšování

1 denní

Obsah:

·         Co je plýtvání?

·         Hlavní druhy plýtvání ve výrobě, jeho důsledky

·         Jak identifikovat plýtvání, naučit se vidět plýtvání

·         Kaizen vs. inovace

·         Přístupy ke zlepšování procesů

·         Nástroje pro podporu zlepšování

·         Value Stream Mapping jako základ pro zlepšování

·         Procesy řešení problémů

·         Projekty zlepšování (DMAIC, PDCA metodika)

·         Projektová dokumentace

·         Motivace zaměstnanců ke zlepšování

·         Zkušenosti a ukázky z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Mistři a předáci

 

Štíhlé výrobní buňky – základy

½ denní

Obsah:

·         Definice výrobních buněk

·         Důvody výstavby výrobních buněk

·         Druhy a jejich využití

·         Základní principy pro návrh štíhlé výrobní buňky

·         Tok jednoho kusu (výhody a důvody)

·         Zákaznický takt

·         Jak reagovat na změnu zákaznického taktu

·         Balancování operací v rámci buňky

·         Dokumentace pro práci ve výrobní buňce

·         Zásobování buněk

·         Low Cost Automation

·         Industry 4.0

·         Proces návrhu

·         Ukázky z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

 

Štíhlé výrobní buňky / štíhlé pracoviště

1 denní

Obsah:

·         Definice výrobních buněk

·         Důvody výstavby výrobních buněk

·         Druhy a jejich využití

·         Základní principy pro návrh štíhlé výrobní buňky

·         Metody pro měření časů operací a práce

·         Metody analýzy současného stavu

·         Tok jednoho kusu (výhody a důvody)

·         Zákaznický takt

·         Jak reagovat na změnu zákaznického taktu

·         Balancování operací v rámci buňky

·         Dokumentace pro práci ve výrobní buňce

·         Zásobování buněk

·         Low Cost Automation

·         Proces návrhu

·         5S a vizualizace

·         Řízení výkonu pracoviště

·         Ukázky z projektů

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

 

Value Stream Mapping – základy

½ denní

Obsah:

·         Přidaná a nepřidané hodnota v procesu

·         Plýtvání v procesech

·         Výběr reprezentanta pro mapování

·         Proč Value Stream Mapping

·         Druhy map a přístupy k mapování

·         Základní stavební kameny pro Value Stream Mapping

·         Výpočet VA indexu a průběžné doby

·         Mapa současný, budoucí stav

·         Výstupy z mapy a jak je interpretovat

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

 

Value Stream Mapping – pokročilé

1 denní

Obsah:

·         Přidaná a nepřidané hodnota v procesu

·         Plýtvání v procesech

·         Výběr reprezentanta pro mapování

·         Proč Value Stream Mapping

·         Druhy map a přístupy k mapování

·         Základní stavební kameny pro Value Stream Mapping

·         Výpočet VA indexu a průběžné doby

·         Mapa současný, budoucí stav

·         Výstupy z mapy a jak je interpretovat

·         Praktická ukázka mapování procesu

·         Ukázky map a jejich rozbor (intepretace)

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

 

Chytrá a jednoduchá (štíhlá) logistika

1 denní

Obsah:

·         Principy štíhlé logistiky

·         Řízení materiálového toku

·         Jak rozhodnout o správné metodě řízení toku

·         Tah versus tlak

·         Metody tahového řízení

·         Co je Kanban

·         Typy kanbanových okruhů

·         Metodiky výpočtu kanbanového okruhu

·         Nastavení kanbanového okruhu

·         Kanbanová karta

·         Kanbanová tabule a schránka

·         Transport v kanbanovém okruhu

·         Milk run, funkce a nastavení

·         Implementace Kanbanu

·         Metody průmyslu 4.0 v logistice

·         Distribuční modely

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

 

Projektové řízení a týmová práce

1 denní

Obsah:

·         Týmová práce a její principy

·         Typické role v týmech a jejich funkce

·         Přínosy týmové práce

·         Troj-imperativ projektu

·         Řízení rizik projektů

·         Jak řídit a vést projekt

·         Metodiky PDCA

·         Metodika DMAIC

·         Zadání projektů

·         Zadání cílů projektů

·         Efektivní projektové schůzky

·         Dokumentace projektu

·         Vyhodnocován přínosů projektů

·         Ukázky z praxe.

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

 

Procesy řešení problémů – Strukturované řešení problémů, nástroje kvality

1 denní

Obsah:

·         Co je problém a jak jej popsat

·         Řešení problémů v kontextu kontinuálního zlepšování

·         Vizualizace problémových stavů

·         7 nástrojů pro zlepšování kvality procesů (stratifikace, 5W2H, Ishikwa, Pareto, regulační diagramy, Procesní diagramy, frekvenční analýzy)

·         Metoda 5x proč

·         Praktické cvičení na metodu 5x proč

·         Nástroje štíhlé výroby pro zajištění kvality

·         Poka yoke

·         Vizualizace k podpoře procesů řešení problémů (8D, A3 report, apod.)

·         Víceúrovňové procesní audity

·         Vyhodnocován přínosů procesů

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

 

SMED – rychlá výměny výroby

½ denní

Obsah:

·         Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému

·         Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)

·         Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)

·         Faktory ovlivňující OEE

·         Co je SMED a jeho přínosy

·         Historie

·         Ekonomická dávka výroby

·         Kroky metodiky SMED vč. příkladů realizace

·         Praktická aplikace

·         Úrovně zavádění

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

·         Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

 

TPM – Totálně produktivní údržba

½ denní

Obsah:

·         Princip štíhlé myšlení a štíhlého výrobního systému

·         Ztráty efektivity strojního zařízení (6 velkých ztrát)

·         Celková efektivita strojního zařízení (OEE výpočet)

·         Faktory ovlivňující OEE

·         Co je TPM a jeho přínosy

·         Historie

·         7 kroků zavedení TPM

·         Autonomní údržba a čištění

·         Plánovaná údržba

·         Role oddělení údržby

·         Metodika pro zavedení

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

·         Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

 

Standardizace a vizualizace – metoda 5S

1 denní

Obsah:

·         Principy a důvod standardizace

·         5S hra (proč dělat 5S)

·         Co je 5S

·         Popis jednotlivých kroků 5S – Metodika jak realizovat

·         Podpůrné nástroje 5S

·         Ukázky prvků 5s v praxi

·         Auditování 5S

·         5S v administrativě

·         Vizuální pracoviště

·         Vizuální standardy, jednobodové lekce

·         Vizuální ukazatelé a řízení

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

·         Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

 

Office Kaizen – Štíhlá administrativa

1 denní

Obsah:

·         Základní principy, cíle a přínosy

·         Plýtvání v administrativě

·         Způsoby vizualizace plýtvání

·         Value Stream Mapping administrativě

·         Metody analýzy práce v administrativě

·         5 principů štíhlého myšlení v administrativě

·         3 úrovně štíhlé administrativy (Vizuální, Procesní, Produktová)

·         Optimalizační workshopy a projekty

·         Workshop v administrativě

·         DMAIC & PDCA projekty

·         A3 formulář

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

·         Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby

 

Standardní práce vedoucích

½ denní

Obsah:

·         Základní principy, cíle a přínosy

·         Nástroje štíhlé výroby a standardní práce vedoucích

·         Typický obsah standardu práce

·         Vizualizace a pomůcky

·         Audit a vlastní audit standardu práce

·         Postup zavedení

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Mistři a předáci

 

Analýza a normování práce

1 denní

Obsah:

·         Co je analýza a měření práce, její cíle

·         Přímé a nepřímé metody měření práce

·         Tvorba výkonových norem

·         Metody (procesní analýza, chronometráž, snímek práce, apod.)

·         Systému předem určených časů (MOST, apod.)

·         Příklady

·         Určení přirážek

·         Ukázky z praxe

Zaměření:

·         Management výrobních i nevýrobních firem

·         Vedoucí zaměstnanci na všech úrovních z výrobních i nevýrobních firem

·         Průmysloví a procesní inženýři

·         Mistři a předáci

·         Přímí a nepřímí zaměstnanci výroby